คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
(+66) 74-287111 gear.game.28@hotmail.com
  • 76
  • 80
  • 81
  • 82

About Us

กีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 "ดงยางเกมส์"
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 มกราคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

จัดโดย สหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนวท.) ประจำปีการศึกษา 2557 ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์